Siber Güvenlik Girişimleri

Not: Tabloda yer alan veriler LinkedIn, Crunchbase ve şirketlerin kendi web sitelerinden elde edilmişitr.